Need Help ?
Call: +977- 024520105

समाचार बिस्तारमा

साविक उच्च माध्यमिक तहमा नियुक्ति पाएका शिक्षकहरुले अध्यापन अनुमति पत्रका लागि आवेदन गर्ने बारे सूचना ।

साविक उच्च माध्यमिक तहमा मिति २०७३।०३।१५ अगाडि नियुक्ति भएका शिक्षकहरुले शिक्षक सेवा आयोगले माग गरेका कागजात सहित तोकिएको समय मिति २०७३।११।०७ भित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाँचथरमा सम्पर्क गरी आवेदन दर्ता गराउनुहुन अनुरोध छ ।